Тренінг «Проблема поводження з відходами у громаді та шляхи її вирішення: кращі практики та досвід. Стратегії, плани діяльності та інструменти сталого розвитку громади»

1-2 липня у м. Покровськ Донецької області відбувся тренінг  на тему «Проблема поводження з відходами у громаді та шляхи її вирішення: кращі практики та досвід.  Стратегії, плани діяльності та інструменти сталого розвитку громади»» в рамках проведення тренінгової програми щодо підвищення обізнаності та розбудови спроможності ОГС та груп громадян щодо екологічної безпеки, ефективного ініціювання, планування та впровадження ініціатив, спрямованих на захист довкілля. Дана тренінгова кампанія проводиться за підтримки Програми ООН з віновлення та розбудови миру в рамках реалізації проекту «Добре врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході Україні».

 

 

Програма тренінгу включала наступні презентації:

Проблема накопичення відходів на локальному, національному та глобальному рівні

- Міжнародний досвід поводження з відходами та концепція «Нуль відходів

- Доступ до інформації та участь громадськості у прийнятті рішень, що стосуються довкілля та поводження з відходами. Орхуська конвенція

 - Інструменти громадського моніторингу та громадянської науки для подолання екологічних викликів та формування стратегії сталого розвитку громад 

 

Також програма тренінгу включала такі активності:

- Інтерактивна вправа «Цикл життя речей»

Мозковий штурм «Стале поводження з відходами у громадах. Застосування краудсорсингу та логістичного підходу в питаннях управління відходами в моїй громаді»

Дискусія «Екологічна свідомість та соціальна відповідальність індивідуму як запорука попередження утворення побутових відходів»

- Інтерактивна вправа «Увага, ми все бачимо!»

Навчальний візит та обмін досвідом з громадою Покровська: від історії до сучасності, практичні інструменти запровадження  сталих ініціатив громад

- Мозковий штурм. «Виявлення інструментів та мобільних додатків для громадського моніторингу накопичення та управління відходами»

Інтерактивна вправа «Перехрещені руки»

Дебати на тему «Чи може громадський моніторинг та громадянська наука бути ефективним інструментом для формування екологічної державної політики та взаємодії місцевої влади і громадськості?»

Командна робота «Поліпшення системи управління відходами у власній громаді за рахунок громадського моніторингу, як основи для збереження природних екосистем та формування сталої політики у галузі охорони довкілля та безпеки громади»

Експрес-курс з використання екологічних ігор  Цілі Сталого розвитку – 2030/Зелений менеджер/Зелене місто

-

Без сертифікату

-