РВПЗ

Курс «Реєстр викидів та перенесення забруднювачів» - електронний безкоштовний курс у вільному доступі метою якого є здобуття знань та навичок щодо Реєстрів викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ).

РВПЗ являє собою екологічну базу даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин та/або забруднювачів, що викидаються в атмосферу, що скидаються у воду і грунт тощо. Після підписання у 2003 році Протоколу про РВПЗ близько 30 країн світу вже успішно розробили діючі системи РВПЗ і близько 14 країн перебувають у процесі розробки своєї власної системи РВПЗ. Україна наразі не має діючої державної системи РВПЗ, хоча і існують певні громадські ініціативи. Тому даний курс має на меті познайомити широке коло зацікавлених сторін із піднятим питанням. Курс може бути корисним та цікавим для представників влади (особливо управлінців у галузі охорони довкілля), підприємств, громадських організацій, студентів та викладачів та просто небайдужих громадян.

Курс складається із трьох тем. Кожна тема складається із основної презентації, а також із додаткових матеріалів. В кінці кожної теми є питання для самоконтролю, на які слухач самостійно шукає відповіді. Після вивчення всіх трьох тем пропонується підсумковий тест. Слухачі самостійно формують свій розклад вивчення курсу.

Курс "РВПЗ" розроблено за підтримки Програми малих грантів Глобального екологічного фонду.

Безкоштовно

Без свідоцтва